Projects


Adopsjonsforum støtter og driver 3 prosjekter i Nepal. I 2008 fikk lokalsamfunnsprosjektet 
Timure Khaidi Norad støtte og kunne utvide støtten betraktelig. Vi er i dag med på å utvikle infrastrukturen og den humane kapasiteten betraktelig i Timure området.

Jayantis minnefond


Prosjektet ble startet som en kronerulling til minne om Jayanti, det første barnet som skulle adopteres til Norge. Vinteren 1997-98 var svært kald og Jayanti ble syk og døde, som flere andre barn ved barnehjemmet. Les mer... 


Timure Khaidi


Nepal er eit av verdas fattigaste og minst utvikla land, der over 1⁄3 av befolkninga lever under fattigdomsgrensa på 1 dollar dagen. For dei som lever i fjerntliggande landsbyar er fattigdomen kanskje enno større. Les mer...

Aktiv fritid Bal Mandir


Barn trenger fri lek og kreative aktiviteter utenom skoletiden. Gjennom ulike erfaringer i fritiden kan barna utvikle seg og få bekreftet sin identitet og styrket sin selvfølelse. I fattige land som Nepal er dessverre mulighetene for stimulering og aktiviteter på fritiden minimale.Gjennom det nye prosjektet Aktiv Fritid ønsker vi at barna som bor ved barnehjemmet Bal Mandir skal få sjansen til å utvikle seg som et selvstendig menneske. Les mer...
Comments