Jayantis minnefond


Prosjektet ble startet som en kronerulling til minne om Jayanti, det første barnet som skulle adopteres til Norge. Vinteren 1997-98 var svært kald og Jayanti ble syk og døde, som flere andre barn ved barnehjemmet.

Spedbarnsavdelingen ved barnehjemmet ble pusset opp av Adopsjonsforum i 1998 og utstyr og senger ble kjøpt inn for de første pengene som ble samlet inn til Jayantis minnefond. Som en fortsettelse av kronerullingen, er Jayantis minnefond nå godkjent som et av hjelpeprosjektene under Adopsjonsforums hjelpeprosjektutvalg. Dette betyr at prosjektet er underlagt Adopsjonsforums regelverk, og det kreves regnskap og prosjektbeskrivelse årlig. Inntektene til hjelpeprosjektet kommer i hovedsak fra venner og kjente som har vervet seg som faddere, og som stiller med årlige summer av varierende størrelse. 


Fadderpengene vi får inn går i hovedsak til arbeidet med de psykisk og fysisk utviklingshemmede barna som kommer inn til barnehjemmet, men også til legeutgifter for de andre barna. De funksjonshemmede barna blir, uansett type funksjonshemming, skilt ut på en egen institusjon, men barnehjemmet har svært begrensede ressurser og disse barna er nok de som får minst. Gjennom Jayantis minnefond ønsker vi derfor å bidra med utstyr og personale som skal ha disse barna som hovedoppgave. 

I Nepal får en svært mye for små summer, så ditt bidrag uansett størrelse vil være til stor hjelp. Ønsker du å bidra med en engangssum er det også fint. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å gi, men melder du deg som fast fadder er det fint om du kan antyde hvor mye du ønsker å gi pr. måned eller år slik at vi kan planlegge og budsjettere det videre arbeidet.

Stiller du som fast fadder vil du få rapport minst en gang i året der vi vil fortelle om utviklingen i prosjektet og videre planer. Rapportene vil også inneholde litt generell informasjon om Nepal – dette fantastiske landet langt der borte. 


Prosjektet drives på frivillig basis både i Norge og Nepal, så i motsetning til de store organisasjonene er administrasjonskostnadene i dette prosjektet 0. Alt du gir går direkte til barna i Nepal. Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du ringe Oddrun Rangsæter på kveldstid (tlf 22 18 32 75) eller 

DONATE

Comments