Aktiv fritid Bal MandirBarn trenger fri lek og kreative aktiviteter utenom skoletiden. Gjennom ulike erfaringer i fritiden kan barna utvikle seg og få bekreftet sin identitet og styrket sin selvfølelse. I fattige land som Nepal er dessverre mulighetene for stimulering og aktiviteter på fritiden minimale.Gjennom det nye prosjektet Aktiv Fritid ønsker vi at barna som bor ved barnehjemmet Bal Mandir skal få sjansen til å utvikle seg som et selvstendig menneske. 

Nepals barneorganisasjon (http://www.nconepal.org/) driver flere barnehjem i Nepal. Bal Mandir (barnas tempel) er det største og ligger i hovedstaden Kathmandu. I dette gamle og nedslitte fyrsteslottet bor det for tiden 265 barn i alderen 0 – 18 år. I dag har disse barna svært lite aktivitetsmuligheter utenom tiden de går på skolen. Før prosjektet startet var det ingen ressurser til stimulering eller sosialisering. Dette ønsker vi å forandre på. Prosjektet Aktiv Fritid Bal Mandir ble derfor startet opp i 2008.

Aktiv Fritid – en hjelp til selvhjelp
Prosjektet organiserer aktiviteter for barna etter skoletid og i ferier. Prosjektet bidrar også til økt stimulering av de yngste barna. Å gjøre mennesker selvhjulpne i form av hjelp til selvhjelp er et av Adopsjonsforums viktigste prinsipper i bistandsarbeidet. Ved å leie inn dyktige aktivitører vil barna lære både praktiske, teoretiske og sosiale ferdigheter gjennom aktivitetene. ”Å lære ved å gjøre det” hjelper barna å bli bedre forberedt til livet etter og utenfor barnehjemmet. De yngste barna får mer stimuli gjennom organisert sang og musikk på rommene sine. Småbarna får tilgang til et stort lekerom med leker for aldersgruppen. De eldre barna får tilbud om aktiviteter som fotball, sykling, tae–kwon–do, dans osv. Tilbudene vil variere og velges etter barnas interesser og mulighetene lokalt. I tillegg kan barna få opplæring i praktisk arbeid som grønnsaksdyrking, pass og stell av yngre barn, søm av klær, tillaging av mat, reparasjon av sykler og annet utstyr.

Lokalt ønsket og lokalt drevet
Det er viktig for oss å støtte foretak som er lokalt forankret. Initiativet til prosjektet ble tatt av lokale frivillige i Nepal. Sharad Gautam er prosjektleder for Aktiv Fritid, han er også Adopsjonsforums kontaktperson gjennom mange år. Det er Sharad og hans medhjelpere som ser hvilke behov, ressurser og muligheter de har lokalt.

Kommer pengene fram?
Adopsjonsforums bistandsavdeling, Bistand for Barn, garanterer at alle bidrag kommer uavkortet frem til prosjektet. Prosjektledelsen i Norge jobber frivillig og slik holdes administrative utgifter på et minimum. Prosjektet rapporterer årlig til Adopsjonsforum. Vår lokale representant i Kathmandu besøker barnehjemmet jevnlig og følger opp prosjektet tett. 

Ønsker du å bidra til Aktiv Fritid Bal Mandir?
Vi trenger små og store gaver fra bedrifter og privatpersoner. Vi ønsker både engangsbeløp og faste givere som kan tenke langsiktig sammen med oss. Du vil få en årlig rapport tilsendt pr e–post. Ta kontakt på Nep–03@adopsjonsforum.no eller ring Leif Erling Åsan, tlf 416 05 070 (bedrifter) eller Birgitte Løes, tlf 922 26 005 (privatpersoner). Alle gaver mellom kr 500.– og 12.000,– gir rett til skattefradrag. Oppgi navn, adresse og personnummer om du ønsker skattefradrag. Aktiv Fritid Bal Mandir har kto nr: 1201.82.27183.


DONATE
Årsmelding og andre dokumenter finner du ved å følge linken under
Comments